E-post: teckenkurs@teckendax.se
Tel: 070 - 291 61 99
OM TECKENDAX

Jag som håller i teckenkurserna heter Lena Larsson. Jag är speciallärare och förskollärare som i många år arbetat med barn och ungdomar som har speciella behov. Framför allt har jag arbetat med teckenkommunikation och teckenspråk. För mig är det en hjärtefråga att alla skall ha möjlighet till en fungerande kommunikation.

Får jag ett språk får jag kunskap.
Har jag kunskap får jag självförtroende.
Har jag självförtroende är jag trygg.
Är jag trygg kan jag erövra världen.

(fritt citerat)

Kommunikation är viktigt!
          Teckna                    är                          roligt!