E-post: teckenkurs@teckendax.se
Tel: 070 - 291 61 99
ÖVRIGT

Tecken som stöd innebär att man stödjer det talade språket med tecken, ett visuellt stöd till talet.

"Kärt barn har många namn":
TSS - Tecken Som Stöd
TTT - Tecken Till Tal
TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
Tecken som AKK
Teckenkommunikation
Teckenstöd
Alla har de samma syfte, ge svenskan ett visuellt stöd.

Alla är de egentligen samma sak. Man stöttar talat språk med visuella tecken lånade från teckenspråket. Det är en hjälp och ett stöd till talad svenska och man följer svenskans ordföljd.